← terug

logo
1965 - 1974  Θ  STUK per STUK
 Seizoen 1965-1966

ADEL IN LIVREI van H. Bakker
Wanneer: 11 december 1965
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Jo Degeest, Fried Van Ongeval, Flor Vastenavondt, Willy Drabs, Josée Van Den Broeck (Gueret), Marie-Louise Moens, Mieke Van Den Berg, Fred Vereecken, André Sterck
Medewerkers: Wim Melis, Georges D'Haene, Robert Van Ongeval, Leo Van Ongeval, Jacques Moreno, Pol Verboom, Dina Sonck, Mariette De Win
Noot: voor de 20ste verjaardag van de stichting van Erasmus werd een productie uit het seizoen '48-'49 hernomen.
DE GEVAARLIJKE BOCHT van J.B. Priestley
Wanneer: 13 maart 1966
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Marie-Louise Moens, Marieke Kintaert, Marie-Louise Renty, Josée Van Den Broeck (Gueret), Willy Drabs, Jo Degeest, Wilfried Van Ongeval
Noot 1: met het eerste bedrijf nam Erasmus deel aan het Provinciaal Toneeltornooi.
Noot 2: Deze productie werd op 29 april 1968 hernomen met dezelfde bezetting als in maart 1966. In het programmaboekje stonden nu eveneens de medewerkers: Jo Degeest, Ray De Roeck, Francis Grosjean, André Sterck, Mariette De Win.
Seizoen 1966-1967

DERTIG SECONDEN LIEFDE van A. De Benedetti
Wanneer: 10 december 1966
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Fried Van Ongeval, Josée Van Den Broeck (Gueret), Bob Verdonck, Marie-Louise Moens, Rosanne Desmadryl, Willy Drabs, Jo Degeest, Fred Vereecken, André Sterck, Marie-Louise Kersmaekers, Francis Grosjean
Medewerkers: Wim Melis, Ray Van Den Broeck, Lisette De Pessemier, Mariette De Win, François Degeest, Francis Grosjean, Pol Verboom, Jo Degeest
Noot: Marie-Louise Moens had een dubbelrol in deze productie. Na deze opvoering werd niet langer in zaal Familia gespeeld, maar in de Beursschouwburg.
MARIBEL EN DE ZONDERLINGE FAMILLIE van M. Mihura
Wanneer: 19 april 1967
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Josée Van Den Broeck (Gueret), Bob Verdonck, Dina Sonck, Mieke Van Den Berg, Jo Degeest, Marie-Louise Moens, Willy Drabs, Marie-Louise Renty, Marieke Kintaert, Rosanne Desmadryl, Wilfried Van Ongeval
Medewerkers: Mariette De Win, Ray De Roeck, Jacques Moreno, Flup Van Haudenhoven, Francis Grosjean, Jo Degeest
Noot: op 19 februari 1967 opvoering van het tweede bedrijf uit deze productie voor het Provinciaal Toneeltonooi. Erasmus behaalde 'Uitmuntendheid met felicitaties van de jury'.
Seizoen 1967-1968

ANTIGONE van J. Anouilh
Wanneer: einde 1967
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: François Degeest, Rosanne Desmadryl, Marie-Louise Moens, Marie-Louise Renty, Josée Van Den Broeck, Liliane De Maesschalck, Wilfired Van Ongeval, Jo Degeest, Bob Verdonck, André Sterck, Willy Drabs, Flor Vastenavondt, Guido Vastenavondt
Noot 1: Antigone werd op 10 maart 1968 in zaal Atrium te Molenbeek gebracht voor het Provinciaal Toneeltonooi.
Noot 2: Voor het 'Tweesprakenfestival' dat plaatsvond op 20 april 1969 werd een scène gekozen uit “Antigone“. Spelers waren Marie-Louise Moens en Wilfried Van Ongeval.
Seizoen 1968-1969

DE KONINGIN EN DE REBELLEN van H. Betti
Wanneer: 13 december 1968
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: François Degeest, Willy Drabs, Jean-Claude Dermaut, Leon Dusquesnoy, Wilfried Van Ongeval, Josée Van Den Broeck (Guéret), Marie-Louise Moens, Fons Degeest, Raymond Vekens, Piet Van Hamme, Bob Verdonck, André Sterck, Marie-Louise Renty, Jo Degeest, Marieke Kintaert, Edgard Smitz, Rosanne Desmadril, Jean-Marie Moonens, Paul Duquesnoy
Medewerkers: Louis Pauwels, Roy De Roeck, Francis Grosjean, Roland Van Laethem, Mariette De Win
Noot 1: dit was een herneming van het stuk uit het seizoen 1959-1960 met een andere rolbezetting.
Noot 2: Erasmus speelde op 9 maart 1969 het derde bedrijf uit deze productie voor het Provinciaal Toneeltornooi en behaalde 'Uitmuntendheid met felicitaties van de jury'.
Seizoen 1969-1970

HOOIKOORTS van N. Coward
Wanneer: 18 november 1969
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Josée Van Den Broeck (Gueret), Wilfried Van Ongeval, Marie-Louise Moens, François Degeest, Marie-Louise Renty, Willy Drabs, Rosanne Desmadril, André Sterck, Lutgart Wauters
Medewerkers: Ray De Roeck, Francis Grosjean, Mariette De Win
Noot 1: in de Zaal Atrium, Lakensestraat te Brussel, werd op 8 februari 1970, het 2e bedrijf opgevoerd voor het Provinciaal Toneeltornooi en kreeg 'uitmuntendheid met felicitaties van de jury'.
Noot 2: deze productie werd in 1974 hernomen met een andere bezetting.
HET HUIS OP DE ROTS
Wanneer: 21 april 1970
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Lutgart Wauters, Wilfired Van Ongeval, Marie-Louise Renty, Léon Duquesnoy, Josée Van Den Broeck (Gueret), Willy Drabs, François Degeest
Medewerkers: Francine Van Veer, François Grosjean, Mariette De Win
Seizoen 1970-1971

29ste VERDIEPING van S. Vandendries
Wanneer: 17 november 1970
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Marie-Louise Moens, José Van Den Broeck, Lutgart Wauters, François Degeest, Remy De Proft, Willy Drabs
Medewerkers: Raymond De Roeck, Roland Van Laethem, Isidoor Saliën, Freddy Berden
TRAMLIJN BEGEERTE van T. Williams
Wanneer: 20 april 1971
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: José Van Den Broeck, Marie-Louise Moens, Marie-Louise Renty, Lutgart Wauters, Willy Van Cauwenberg, Bob Verdonck, Leon Duquesnoy, Remy De Proft, Guy De Vresse, Willy Drabs, Freddy Berden, Edgard Smitz, Lena Oostens, Alfons De Geest, Marienne Renty, Chris Van Deyck
Medewerkers: Chris Van Goethem, Roland Van Laethem, Mariette De Win, Isidoor Saliën, Marc Diels, Dirk Diels, Germaine Veken, Jeanne Van Hamme, Raymond De Roeck, Jaklien Michaux
Noot 1: Lutgart Wauters, Willy Drabs en Guy De Vresse hadden een dubbelrol in deze opvoering. TRAMLIJN BEGEERTE was de bijzondere productie voor het 25-jarig bestaan. Binnen Erasmus sprak men van 'Tramlijn 25'.
Noot 2: op 20 maart 1971 speelde Erasmus in de Beursschouwburg te Brussel de eerste twee taferelen van deze productie voor het Provinciaal Toneeltornooi.
Seizoen 1971-1972

DE DRIE KLAPHOEDEN van M. Mihura
Wanneer: 30 november 1971
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: François Degeest, Léon Duquesnoy, Marie-Louise Moens, Bob Verdonck, José Van Den Broeck, Chris Van Deyck, Marie-Louise Renty, Lena Oostens, Stefaan Van Der Streeck, Willy Drabs, Isidoor Saliën, Luc Van Cleemput, Dani De Vresse, André Eggermont
Medewerkers: José Van Den Broeck, Mariette De Win, Isidoor Saliën, Dirk Diels, Raymond Van Cleemput, Dany Van Cleemput, Ief De Vresse, Fons Degeest, Jan Uyttersprot, Lena Oostens, Léon Dechesne, Guernard, Ray De Roeck, Luc Van Cleemput
Noot 1: eind januari 1972 werd, op uitnodiging, DE DRIE KLAPHOEDEN driemaal opgevoerd in De Beurs
Noot 2: op 6 februari 1972 - eveneens in de Beursschouwburg - werd een opvoering van deze productie gespeeld voor het Provinciaal Toneeltornooi. Erasmus behaalde nogmaals 'Uitmuntendheid met gelukwensen van de Jury'.
HUIS CLOS van J.P. Sartre
Wanneer: 19 februari 1972
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Josée Van Den Broeck, Malou Renty, Charles De Vresse, Stefaan Van Der Streeck
Medewerkers: Mariette De Win
Noot: van deze productie vonden vijf opvoeringen plaats in de Minibeurs, een klein alternatief vernieuwend plateau en vier voorstellingen op verplaatsing (waaronder Anderlecht).
Seizoen 1972-1973

LA VOIX HUMAINE van J. Cocteau
Regie: Roger Van de Voorde
Actrice: Marie-Louise Renty
LA P. RESPECTUEUSE van J.P. Sartre
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Marie-Louise Moens, Léon Dusquesnoy, André Eggermont, Stefaan Van Der Streeck, Willy Drabs, Guy De Vresse
Wanneer: 23 november 1972
Medewerkers: Isidoor Saliën, Guy De Vresse, Léon Duquesnoy, José Van Den Broeck
Noot 1: LA VOIX HUMAINE en LA P. RESPECTUEUSE vormden een avondvullend programma.
Noot 2: Op 28 en 29 januari 1977 werd LA VOIX HUMAINE hernomen. De hoofdrol werd ditmaal gespeeld door Stef Van Der Streeck; voor de regie tekende José Van Den Broeck.
VERTIKAAL van T. Brulin
Wanneer: 16 december 1972
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Viv Roosens, Ief Devresse, Miek Degelaen, Luk Van Cleemput, Annie Leroy
Medewerkers: Viv Roosens, Ief Devresse, Miek Degelaen, Luk Van Cleemput, Annie Leroy, Dirk Diels,, Roland Van Laethem, Chris Van Goethem
Noot 1: dit is de eerste productie van Laborasmus
Noot 2: op 18 maart 1974 werd “Vertikaal” van Laborasmus opgevoerd voor het Provinciaal Toneeltornooi. De opvoering kreeg een speciale vermelding van de Jury. De jury verzocht tevens om ‘Vertikaal’ op te voeren op de prijsuitreiking; maar dat is niet gebeurd.
BLOOTSVOETS IN HET PARK van N. Simon
Wanneer: 11 maart 1973
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: Marie-Louise Moens, Léon Duquesnoy, Edgard Smitz; Miel Spiegeleer, José Van Den Broeck, Isidoor Saliën
Medewerkers: Mariette De Win, Ief De Vresse, Edgard Smitz, Lena Oostens, Jaklien Michaux, Léon Duquesnoy, Malou Renty, Isidoor Saliën
Noot: voor het Provinciaal Toneeltornooi werd het eerste bedrijf opgevoerd.
Seizoen 1973-1974

PORTRET VAN EEN VROUW van T. Williams
Wanneer: 15 december 1973
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: José Van Den Broeck, Lena Oostens, Charles De Vresse, Guy De Vresse, Stefaan Van Der Streeck, Isidoor Saliën
Medewerkers: Mariette De Win, Guido Maerevoet, Jef Uytersprot, Jef Van Ransbeek, Roland Van Laethem, Dirk Diels, Raymond De Roeck, Lena Oosten, Jaklien Michaux, Marienne Renty, Isidoor Saliën
Noot: deze productie werd op 24 februari 1974 gespeeld voor het Provinciaal Toneeltornooi.
RONDEDANS van C. Hutton
Regie: Léon Duquesnoy
Acteurs: Marie-Louise Renty, Marie-Louise Moens, Jaklien Michaux, Jo Degeest, Willy Drabs
Medewerkers: Mariette De Win, Guido Maerevoet, Jef Uytersprot, Jef Van Ransbeek, Roland Van Laethem, Dirk Diels, Raymond De Roeck, Lena Oosten, Jaklien Michaux, Marienne Renty, Isidoor Saliën
Noot: deze productie werd in samenwerking met ACTA-Halle gebracht.
HOOIKOORTS van N. Coward
Wanneer: 30 april 1974
Regie: Roger Van de Voorde
Acteurs: José Van Den Broeck, Marie-Louise Moens, Marie-Louise Renty, Rosanne Desmadryl, Lena Oostens, Willy Drabs, Leon Duquesnoy, Stefaan Van Der Streeck, Guy Troost
Medewerkers: Isidoor Saliën
Noot: deze productie werd reeds gespeeld in het seizoen 1969-1970.
Seizoen 1974-1975

FANDO & LIS van F. Arrabal
Regie: Hugo De Greef
Acteurs: Frank Jacobs, Edith Goosens, Daniël Van Den Eynde, Guy De Vresse, Roland Van Laethem
Medewerkers: Miek Degelaen, Kris, Dirk O, Guido, Arlette
ORPHEUS van R. Verreyt
Regie: Ronny Waterschoot
Acteurs: Guido Maerevoet, Annie Leroy, Isidoor Saliën, Erik, Luc Van Cleemput, Viv Roosens, Jaklien Michaux
Medewerkers: Georgette, Guido, Dirk O., Dirk Diels, Kris, Arlette, Isidoor
Wanneer: 25 mei 1974
Noot: deze Laborasmusproducties werden als avondvullend programma aangeboden in Zaal Cosmos te Anderlecht.
DIEVENBAL van J. Anouilh
Wanneer: 3 december 1974
Regie: Ronny Waterschoot
Acteurs: Isidoor Saliën, Guy Troost, Stef Van Der Streeck, Jo Degeest, Marie-Louise Moens, Edith Goosens, Malou Renty, Willy Drabs, Guido Maerevoet, Daniël Van Den Eynde, José Van Den Broeck, Luc Van Cleemput, Lena Oostens
Medewerkers: Mariette De Win, Jef Van Ransbeeck, Roland Van Laethem, Ray De Roeck, Bieke Baetens, Miek Degelaen, Guido Maerevoet, Dirk Diels, Roger Van de Voorde
Noot: Het eerste bedrijf van deze productie werd op 2 maart 1975 gespeeld voor het Provinciaal Toneeltornooi in de Beursschouwburg. Volgende tekst kwam uit het verslag: "Korpsgeest, waarin iedere medewerker bereid is zich in te schakelen in de belangen van geheel de voorstelling, is de eigenschap van Erasmus".
EEN BRUID IN DE MORGEN van H. Claus
Wanneer: 15 april 1975
Regie: Hugo De Greef
Acteurs: Charles De Vresse, José Van Den Broeck, Frank Jacobs, Edith Goossens, Marie-Louise Moens
Medewerkers: Ief De Vresse, Guido Maerevoet, Roland Van Laethem, Isidoor Saliën, Guy De Vresse, Luc Van Cleemput, Mariette De Win, Stef Van Der Streeck, Viv Roosens

← terug